Glykosid

Glykosid - Sukker bundet til forskjellige typer molekyler. Eter av syklohalvacetalform av sukker bundet til hydroksylgruppe på et aglykon og danner derved et O-glykosid. Skjer bindingen til aglykoner av typen R-NH dannes N-glykosider, til R-SH dannes S-glykosider og til R-CH dannes C-glykosider.

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 4. feb. 2011 10:22