Heterostyli

Heterostyli (gr. stylos - søyle) - Forskjellig lengde på griffel med arr og støvtråd (filament) i forskjellige blomster av samme art. Begrep introdusert av Hildebrand (1866). Kalles også resiprok herkogami (l. reciprocus - gå bakover og fremover; gr. herkos - barriere; gamos - ekteskap, union). F.eks. kattehale (Lythrum), nøkleblom (Primula) og gullbusk (Forsythia). Mekanisme som fremmer økt sannsynlighet for krysspollinering, noe som gir økt genetisk variasjon som evolusjonen kan virke på, en oppdagelse gjort av Charles Darwin. Gir økt grad av heterozygoti.

I longistyle (l. longus - lang) blomster er pollenbærerne kortere enn griffel (stylus). I brevistyle (l. brevis - kort) blomster er pollenbærerne lenger enn griffel.

Heterostyli er en genetisk polymorfi som gir forskjellige blomstermorfer (distyli, tristyli) som virker som en selvinkompatibilitetsmekanisme. Kattehale (Lythrum salicaria) trimorf heterostyli.

Kusymre (Primula vulgaris) nøkleblomstfamilien har heterostyli med to blomstermorfer hvor arr og pollensekker har resiprok lengde. En type hvor pollensekkene er i øyde med blomstermunnen og arrene halveis ned i blomsten, og vice versa. I 1862 publiserte Darwin studier av de forskjellige distyle blomsterformene hos Primula. Andre distyle slekter er bokhvete (Fagopyrum) og lin (Linum).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 14. feb. 2022 15:32