Heterostyli

Heterostyli (gr. stylos - søyle) - Forskjellig lengde på griffel med arr og støvtråd (filament) i forskjellige blomster av samme art. Begrep introdusert av Hildebrand (1866). Kalles også resiprok herkogami (l. reciprocus - gå bakover og fremover; gr. herkos - barriere; gamos - ekteskap, union). F.eks. kattehale (Lythrum), nøkleblom (Primula) og gullbusk (Forsythia). Mekanisme som fremmer økt sannsynlighet for krysspollinering, noe som gir økt genetisk variasjon som evolusjonen kan virke på, en oppdagelse gjort av Charles Darwin. Gir økt grad av heterozygoti.

I longistyle (l. longus - lang) blomster er pollenbærerne kortere enn griffel (stylus). I brevistyle (l. brevis - kort) blomster er pollenbærerne lenger enn griffel.

Heterostyli er en genetisk polymorfi som gir forskjellige blomstermorfer (distyli, tristyli) som virker som en selvinkompatibilitetsmekanisme.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 10. apr. 2019 11:30