Histologi

Histologi (gr. histos - vev; logos - ord, lære) - Læren om cellevev. Vevslære.

Publisert 4. feb. 2011 10:24