Hydatode

Hydatode (gr. hydor - vann; hodos - vei, gate) - Pore på blad som skiller ut vann. Vannspalte. Vannpore. Struktur på spissen av en ledningsstreng i bladet, hvor vann kan presses ut ved rottrykk. Ofte en omdannet spalteåpning.

Primula hydatode

Bilde 1: Hydatode i bladspissen av Primula sp.

Hydatode blad blomkarse

Bilde 2. Hydatode i enden av blad hos blomkarse (Tropaeolum majus).

Hydatode blad blomkarse

Bilde 3. Hydatode i enden av blad hos blomkarse (Tropaeolum majus).

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 13. feb. 2017 16:19