Hydraulisk konduktanse

Hydraulisk konduktanse - Et mål på total kapasitet til å lede vann.

Hydraulisk ledningsevne  i xylemet i ledningsstrengene angir hvor mye vann som er tilgjengelig for vekst. Den hydrauliske ledningsevnen er følsom for tørke og frost. Hvis man forutsetter fravær av turbulens og bare laminær strøm så vil forholdet volumfluksen av vann/trykkgradienten være proporsjonal med radius av xylemet i fjerde potens ifølge Hagen-Poiseuilles ligning. Estimering bare basert på xylemradius vil overestimere den hydrauliske ledningsevnen i xylemet. Totalt bladareal og tverrsnittsareal av xylem er en viktig parameter. Den hydrauliske ledningsevne i jord via Darcys lov.

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 9. mars 2017 09:53