Hydrokarbon

Hydrokarbon (gr. hydor - vann; l. carbo - kull) - Et organisk molekyl som består av bare karbon- og hydrogenatomer. Alifatiske hydrokarboner er satt sammen av karbonatomer i en åpen kjede, mens i sykliske hydrokarboner danner karbonatomene en ring. Hydrokarboner inngår i organisk kjemi

Karbon har fire ledige plasser for å kunne fylle oktettregelen, og kan således binde seg til fire andre atomer. 

Metan (CH4), etan (C2H6), propan og butan er eksempler på hydrokarboner i gassform ved romtemperatur. Heksan er eksempel på et flytende hydrokarbon, mens voks og parafin er hydrokarboneri fast form. Noen hydrokarboner danner polymerer slik som plasttypene polyetylen og polypropylen. Aromatiske hydrokarboner inneholder en eller flere benzenringer.   

Mettede hydrokarboner (alkaner, parafiner, CnH2n+2) har enkeltbindinger mellom karbonatomene, mens umettede hydrokarboner har en eller flere dobbeltbindinger (alkener, CnH2n) eller trippelbindinger  (alkyner, CnH2n-2), 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 29. des. 2019 12:17