Immunoglobuliner

Immunoglobuliner - Antistoffer som kodes av immunoglobulingener og er en del av immunforsvaret hos dyr og mennesker. Immunoglobuliner består av 4 polypeptidkjeder som holdes sammen av disulfidbroer. Hver peptidkjede har en konstant region felles for en klasse immunoglobuliner og en variabel region. Det er også variasjon i kombinasjonen av variabel og konstant region.

Immunoglobuliner lages i spesialiserte celler (B-lymfocytter) i immunsystemet. DNA for immunoglobulingener i udifferensierte celler inneholder segmenter for mange forskjellige antistoffvariable og konstant region. Hver differensiert immuncelle lager en type antistoff.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 19. okt. 2021 13:36