IMViC-test

IMViC-test - Test for å undersøke tilstedeværelse av koliforme bakterier og tarmbakterien Escherichia coli. I (indol): Undersøker om bakteriene har evne til å lage indol fra tryptofan. E.coli kan dette, men ikke Klebsiella og Enterobacter. Indol gir rød farge med dimetylamminobeenzaldehyd.

M (metylrødt): Test om bakteriene produserer nok syre til å senke pH under 4.3 pH-indikatoren metylrødt er ved pH 4.2 (rød) og pH 6.7 (gul). E.coli gir rød farge, A. aerogenes, Klebsiella og Enterobacter gir gul.

V: Voges-Proskauer test. Test om det lages acetoin ved fermentering av sukker. Acetoin reagerer med alfa-naftol. iC: citrat. Undersøker om organismen kan vokse i citrat. E. coli kan ikke dette. En vanlig brukt test for koliforme bakterier er først membranfiltrering. Membranfilteret legges på en eosin-metylenblått (EMB) agar med laktose og sukrose som virker selektivt på bakterier som fermenterer laktose. Mørk farge indikerer koliforme bakterier. Metylenblått hemmer vekst av Gram-positive bakterier.

Publisert 4. feb. 2011 10:26