Inversjon

Inversjon (l. inversio - omvendig, snu) - Kromosommutasjon forårsaket av snuing av et kromosomsegment. Gir reversering av rekkefølgen av gener på et segment av kromosomet, med et tilhørende brudd.  Inversjon behøver ikke medføre stor endring, men gir større effekt hvis den er koblet med mutasjoner. Hvis individet er heterozygot for inversjonen, og det skjer enkel eller dobbel rekombinasjon gir dette mulighet for variasjon, uten at inversjonen virker letal. Hvis inversjonen er recessiv homozygot er den ofte letal. I tillegg til inversjoner kan genomets stabilitet bli påvirket av delesjoner, insersjoner og substitusjoner.

Inversjon innen meteorologi

 Inversjon i meteorologien vil si en temperaturgradient hvor lufttemperaturen stiger med høyden. Dette er motsatt av det som vanligvis skjer, ved at temperaturen synker med høyden over bakken. En temperaturinversjon virker som et lokk og hindrer vertikal luftstrømming. Inversjoner er avhengig av topografi og forekommer i dalfører og større fordypninger i terrenget. Hvis himmelen er skygfri om natten vil stor utstråling avkjøle bakken og lufta like over. I tillegg kan kald luft komme sigende ned dalsider og samle seg i bunnen. Den kalde lufta blir fanget av den varme lufta over (termisk belte). Er lufta fuktig vil det i tillegg dannes tåke. Luftforurensninger og industrirøyk vil ikke kunne passere temperaturlokket, og dette kan i urbane strøk gi betydelig forurensning hvis inversjonen varer i flere dager. Hvis kald luft som kommer inn fra havet over land er dekket av et lag med varm luft vil både skyer og luftforurensninger kunne bli fanget av lokket over.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 30. jan. 2020 12:59