Katalysator

Katalysator - (gr. kata - ned; lysis - løsne) - En forbindelse som øker hastigheten til en kjemisk reaksjon ved å senke aktiveringsenergien for reaksjonen. Katalysatoren blir selv ikke forbrukt i reaksjonen. Enzymer er biologiske katalysatorer. Et enzym kan øke reaksjonshastigheten 106-1017 ganger i forhold til den ikke-katalytiske reaksjonen. I en katalyttisk reaksjon tenker man seg at det dannes et mellomstadium (transisjonsstadium) mellom substrat og produkt med overlappende orbitaler, og at enzymet stabiliserer transisjonsstadiet slik at det kan skje en reaksjon. Transisjonsstadiet har ofte ladninger som kan stabiliseres av metallioner eller ved overføring av protoner. F.eks. vil et kation som Zn2+ stabilisere negative ladninger som dannes. Elektroner kan stabiliseres ved delokalisering i molekylet. Det er kjent at både H+ og OH- kan katalysere kjemiske reaksjoner. Entropien, graden av uorden, i et molekyl bestemmes av translasjons-, rotasjons- og vibrasjonsentropi. Det skjer et tap av entropi når enzym-substratkomplekset dannes ved at rotasjons- og translasjonsentropi tapes.

Publisert 4. feb. 2011 10:28