Kinetosom

Kinetosom (gr. kinein - bevege; soma - kropp) - Organelle ved basis av flageller og deltar i bevegelse av disse. I tverrsnitt av kinetosomet sees en ring av ni tripletter med mikrotubuli.

Publisert 4. feb. 2011 10:28