Klimakterium

Et stadium i utviklingen med økt respirasjon ved modning av frukt samtidig med økt produksjon av plantehormonet etylen. Klimakterisk frukt. Også økt respirasjon ved aldringsprosesser av blad og blomsterblad.

Publisert 19. mai 2015 07:38 - Sist endret 19. mai 2015 07:38