Koloniorganismer

Koloniorganismer består av mange uavhengige enkeltindivider, ofte klonformert (klon), men som henger fysisk sammen. Enkeltindividene kan være enkeltceller som hos algen Volvox som danner et coenobium, bakteriekolonier eller flercellet slik som hos nesledyr (koraller, sjøanemoner) og mosdyr (bryozooer). Hos modulære koloni dyr danner hvert individ en modul dannet aseksuelt, mens hele kolonien som sådan kan formere seg seksuelt.

Modulære organismer har indeterminert åpen vekst, og det kan være vanskelig å atskille de enkelte modulene i kolonien. Obligate kolonidyr har et absolutt krav om å leve sammen med andre i en koloni, mens fakultative kolonidyr kan også leve solitært. Eusosiale insekter som maur, veps og bier lever i kolonier, som til sammen kan danne en superorganisme. Enkeltindividene i kolonien kalles moduler, zooider eller rameter. Kolonien er ansvarlig for matsanking, furasjering, reproduksjon og forsvar. Mikrobielle kolonier kan danne biofilm. En samling og koloni av enkeltceller er under evolusjonen sannsynligvis forløperen og opphavet til flercellete organismer.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. okt. 2019 11:16 - Sist endret 23. okt. 2019 11:16