Kormofytt

Kormofytt (gr. kormos - kloss, stubbe, kropp; phyton - plante), fl.t. kormofytter, Planter som har en kormus, det vil si skuddakse (stengel) med blad og rot. Stengelplante. Embryofytter, planter hvor det dannes et emryo etter befruktning. Kormofyttene deles i hovedgruppene moser (Bryophyta) og karplanter (Tracheophyta) som omfatter karsporeplanter og frøplanter. Motsatt av thallofytt (tallofytt) som bare har thallus, et enkelt konstruert ofte flatt plantelegeme. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 14. des. 2020 16:50