Kormofytt

Kormofytt (gr. kormos - kloss, stubbe, kropp; phyton - plante) - Planter som har en kormus, dvs. skuddakse (stengel) med blad og rot. Stengelplante. Kormofyttene deles i hovedgruppene moser (Bryophyta) og karplanter (Tracheophyta). Motsatt av thallofytt som bare har thallus.

Publisert 4. feb. 2011 10:31 - Sist endret 4. feb. 2011 10:31