Kortkjedete fettsyrer

Kortkjedete fettsyrer er fettsyrer med færre enn fem karbonatomer og omfatter eddiksyre (acetat), propionsyre (propionat), smørsyre (butyrat), isobutyrat, valerat og isovalerat. Mange av de kortkjedete fettsyrene blir laget av bakterier i tykktarmen eller i vomma hos drøvtyggere når disse bakteriene fermenterer tungt nedbrytbare stoffer, blant annet kostfiber, som ikke er blitt tatt opp i tynntarmen. Kortkjedete fettsyrer spiller en viktig rolle i metabolismen og helsetilstanden for mage-tarmsystemet.

Mikrobiell produksjon av kortkjedete fettsyrer

Acetat, priopionat og butyrat blir laget henholdsvis av eddiksyrebakterier, propionsyrebakterier og smørsyrebakterier. bakterier som lever i komplekse næringsnett i et mikrobiom. Eksempler på omsetningsveier: 

fumarat → succinat → succinyl-CoA → buturyl-CoA → butyrate

succinyl-CoA → propionyl-CoA → propionsyre

pyruvat → acetyl-CoA → acetyl-fosfat → eddiksyre

aspartat → fumarat

glutamat → 2-oksoglutarat → succinyl-CoA

valin → 2-oksovalerat →isobutyrul-CoA →isobutyrat

leucin  → 22-oksokaproat → isovaleryl-CoA → isovalerat

Propionsyre

Propionsyre (CH3CH2COOH) blir laget industrielt via Reppe prosessen hvor etylen, karbonmonoksid og damp danner propionsyre, eller Larson prosessen hvor etanol og karbonmonoksid blir sammen med bortrifluorid omdannet til propionsyre. Andre prosesser er oksidasjon propionaldehyd (Fischer-Tropsch-prosessen) eller pyrolyse av treverk.

Valerinsyre

Valerinsyre (saltet valerat) (CH3(CH2)3COOH)) har litt ubehagelig lukt og finnes i planten  legevendelrot (Valeriana officinalis). Estere av valerat (metylvalerat, etylvalerat) blir brukt i parfyme. Mindre mengder valerat kan bli laget i mikrobiomet i tarmen. 

Tilbake til hovedside

Publisert 30. nov. 2020 13:27 - Sist endret 2. des. 2020 13:40