Limulus amøbocyttlysat test

Amøbocytter (blodceller)  fra hesteskokrabben / dolkhalen Limulus polyphemus brukt til å påvise endotoksiner fra  Gram-negative bakterier. Amøbocyttene skiller ut koaguleringsfaktorer reagerer med endotoksin og  lipopolysakkarider membranene til Gram- bakteriene og danner en gel. Brukt i farmasøytisk industri for kontroll at medisiner eller vaksiner ikke er infisert med bakterier. 

Blodceller blir tappet fra perikardium, men hvor dødsraten for hestestkokrabbene er høy og representerer derfor et dyrevelfersdilemma. Blodcellene blir samlet ved sentrifugering og de lyserer ved tilsetning av vann og alle innholdsstoffene i cellene lekker ut i et lysat som blir renset og frysetørket. Limulus koaguleringsenzym. Et tilsvarende assay (Tachypleus amøbocyttlysat) er basert på  hestestkokrabben Tachypleus gigas.

Tilbake til hovedside

Publisert 2. sep. 2021 12:09 - Sist endret 2. sep. 2021 12:09