Mangelsymptomer

Mangelsymptomer - Plantene trenger en rekke grunnstoffer (makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer) som har spesifikke funksjoner i metabolismen. Når det er for lite av ett av disse grunnstoffene i forhold til de andre viser planten karakteristiske mangelsymptomer. Symptomene varierer fra art til art. Mangelsymptomene kan vise seg på de eldste eller yngste delene avhengig av om grunnstoffene kan retransporteres via floemet fra de eldste til de yngste delene av planten eller ikke. Mangelsymptomene på stengel og blad kan vises som døde områder på bladene (nekrose), mer eller mindre gulfarge (klorose) eller som rødfarge (vannløselige anthocyaniner).

 

Grunnstoff

Transport

Mangelsymptomer

N

+

Eldre blad bleke gul- eller lysebrun farget og visner tidlig. Dannelse av anthocyaniner. Forholdet topp:rot mindre enn normalt. Ofte meget lange røtter. Mindre cellestørrelse enn normalt.

P

+

Eldre blad bleke og visner tidlig. Blågrønn farge på yngre plantedeler. Forholdet topp:rot mindre enn normalt. Dannelse av anthocyaniner. Skuddene er korte og tynne. Eldre blad lys bronsefarget med purpur- eller brunfargete flekker.

K

+

Forkortede stengelledd. Puklede blad. Nedsatt stråstivhet. Klorotiske feller eller nekrotisk kant på bladene.

Cl

+

Klorotiske og nekrotiske blad.

Mg

+/-

Klorose som begynner på de eldste bladene. Bladnervene ofte grønne. Nekrotiske flekker på blad, og bladspiss og bladrand bøyes oppover. Blad kan kastes av.

Mo

-

Kloroseflekker på de eldste bladene. Bladutviklingen hemmes.

B

-

Skuddspissen dør. Basis av unge blad i skuddspissen blir lys grønne. Frukt, røtter og stamme kan sprekke utvendig og råtne innvendig. Plantene blir forkrøplet. Hjerteråte hos rotvekster, brune og hule stengler hos blomkål. Nekrotiske bladflekker.

Ca

-

Unge blad forvridd, forkrøplet og med irregulær form, med spissen bøyd bakover og krøllete bladrand. Skuddspissen dør. Dårlig rotsystem. Gjør at frukt råtner i spissen.

S

-

Klorose i yngre blad. Jevnt gule blad uten nekrotiske flekker.

Fe

-

Klorose i de yngste bladene. Ledningsstrengene grønne. Deler eller hele unge blad tørker ut og kastes av.

Mn

-

Klorotiske flekker på yngre blad (lysflekksyke), men de minste ledningsstrengene forblir grønne. Nekrotiske flekker flekkvis på bladene.

Cu

-

Klorose i bladkant og bladspisser (gulspiss-syke).

Zn

-

Små blad. Klorose mellom ledningsstrengene som seinere blir nekrotisk. Få og små blad og korte internodier gir rosettdannelse på skudd. Blad visner fra basis og mot spissen.

Publisert 4. feb. 2011 10:35 - Sist endret 4. feb. 2011 10:35