Nekrose

Nekrose (gr. nekros - død) - Døde og ofte brunfargete plantedeler.

Publisert 4. feb. 2011 10:38