Mikrofibriller

Mikrofibriller (gr. mikros - liten; l. fibrilla - fiber) - Fiber av cellulosekjeder i celleveggen med tverrsnitt 10-30 nm og som er satt sammen av ca. 20 elementærfibriller.

Publisert 4. feb. 2011 10:36