Monilia

Monilia er et samlenavn for flere arter sekksporesopp som angriper frukt og frukttrær i rosefamilien.

Monilinia fruticola er en sekksporesopp med anamorfen Monilia gir infeksjon gjennom insektsår og skader. Mycelet inneholder pektinase som bryter ned pektin,  og sprer seg i frukten. Mycelet kommer opp til overflaten på frukten hvor det lages konidier som danner konidiesporer som sprer seg videre. Frukten på treet mister vann, tørker inn og overvintrer, eller faller ned på bakken. Mummiene på treet uttrykker anamorfen og starter ny infeksjonssyklus. Mummier på bakken uttrykker teleomorfen og starter infeksjonen med å lage apothecier med asci.

Grå monilia (Monilia laxa) angriper blomster, greiner på eple og pæretrær. Gul monilia (Monilia fructigena) på epler og pærer. Monilia cinerea på kirsbær og plommer.

Tilbake til hovedside

Publisert 17. des. 2018 11:46 - Sist endret 17. des. 2018 11:46