Nikkel

Nikkel - Mikronæringsstoff hos planter. Røttene tar lett opp nikkel (Ni2+). Nikkel inngår i enzymet urease som spalter urea til ammonium og karbondioksid. Nikkel finnes i nitrogenase hos prokaryoter. Nikkel deltar i regenerering av hydrogen (H2) som et biprodukt ved biologisk nitrogenfiksering via hydrogenopptak dehydrogenase. Nikkelmangel hos planter, noe som sjelden skjer,  gir akkumulering av urea og nekrose i bladspisser.

Urease spiller en viktig rolle ved ornithin-syklus i planten under frøspiring hvor arginin er en viktig aminosyre som inneholder mye nitrogen. Ved biologisk nitrogenfiksering hos erteplanter dannes ureider (allantoin, allantoinsyre) som spaltes til urea og som deretter omsettes katalysert av urease.Nikkel finnes i bakterieenzymene hydrogenase, karbonmonoksid dehydrogenase og koenzym F430 hos metanogene bakterier..Nikkel er kjemisk relatert til jernmetallene kobolt og jern.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 19. mars 2019 11:58