Mikronæringsstoffer

Mikronæringsstoffer (gr. mikros - liten; l. nutrire - å ernære) - Grunnstoffer som trengs i lave konsentrasjoner for at en plante skal kunne vokse, utvikle og reprodusere seg, og i mye mindre mengder enn makronæringsstoffene som plantene trenger mye av. Mikronæringsstoffer er en del av mineralnæringen hos planter.  Høye konsentrasjoner av mikronæringsstoffer kan virke giftig (toksisk9 på plantene

Slike grunnstoffer og mikronæringsstoffer er jern, klorid, kobber, mangan, sink, molybden, nikkel og bor. I større konsentrasjoner er de giftig for plantene. Jern må ofte tilføres i større mengder fordi ved høy pH i jorda og oksygen tilstede i atmosfæren danner treverdig jern, og tungtløselig jernhydroksyder som er lite tilgjengelig for plantene..

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 16. apr. 2020 12:49