Mikronæringsstoffer

Mikronæringsstoffer (gr. mikros - liten; l. nutrire - å ernære) - Grunnstoffer som trengs i mindre konsentrasjoner for at en plante skal kunne vokse, utvikle og reprodusere seg. Slike grunnstoffer er jern, klorid, kopper, mangan, sink, molybden, nikkel og bor. I større konsentrasjoner er de giftig for plantene. Jern må ofte tilføres i større mengder fordi ved høy pH i jorda og oksygen tilstede i atmosfæren danner treverdig jern tungtløselig jernhydroksyder som er lite tilgjengelig for plantene.

Publisert 4. feb. 2011 10:36