Nitrofile arter

Nitrofile arter - Nitrogenkrevende arter. Planter som vokser på godt gjødslete steder med høyt nitratinnhold i jorda. For eksempel i tilknytning til utedoer og gjødselkjellere

Typiske nitrofile planter er nesle (Urtica dioica), vassarve (Stellaria media), klengemaure (Galium aparine), rødhyll (Sambucus racemosa), geitrams (Chamaenerion angustifolium), mjødurt, , vrangdå (Galeopsis bifida), bringebær (Rubus idaeus), mjødurt (Filipendula ulmaria), og hundekjeks( Anthriscus silvestris).

Mjødurt

Mjødurt (Filipendula ulmaria) er en nitrofil art i rosefamilien (Rosaceae) som ofte vokser på fuktige lokaliteter. Sprer seg via jordstengler.  Planten har aromatisk lukt, og har tidligere brukt som tilsetningsstoff i brygging av øl. Mjødurt inneholder glykosidet salicin som kan omdannes til salicylsyre. Felix Hoffmann ved Bayer AG isolerte salicin fra mjødurt, den gang kalt Spirea ulmaria. Salicylsyre gir lett blødninger fra magesekken, men ved å hekte på en sidegruppe fikk han laget acetylsalicylsyre ble en del av problemene unngått.

 

Vassarve og meldestokk er vanlige ugras i grønnsakhagen. Ved sterk nitrifikasjon i områder med brunjordsprofil kan det vokse nitrogenkrevende høystauder. Nitrofile arter vokser opp på hogstfelt hvor ammonium omsettes til nitrat.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 20. nov. 2018 10:40