Perithecium

Perithecium (gr. peri - omkring; theke - beholder) - Flaske- eller kuleformet ascokarp (fruktlegeme hos sekksporesopp) bestående av asci og vegetative sopphyfer (parafyser) som tilsammen danner hymenium hos Pyrenomycetene og som har en åpning eller pore (ostiol). Både perithecier, kleistothecier og pseudothecier har hymeniet på innsiden av fruktlegemet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:41 - Sist endret 3. aug. 2021 11:12