Piperin

Et alkaloid i frukt og røtter fra svart pepper (Piper nigrum) og Piper longum.  Piperin forekommer sammen med diasteromeren chavicin.

Svarte pepperkorn er umodne tørket frukt, hvite er modne frukter. Umodne frukter som fryses gir grønn pepper.

Piperin

 

På samme måte som capsaicin fra chilipepper så binder piperin seg til den varme- og smertefølsomme ionekanalreseptoren TRPV1 i smerteregistrerende nerveceller (nocireseptorer). TRP-kanaler (transient reseptor potensial) inneholder et aktivt svovel som reagerer med elektrofile stoffer. Piperin kan hemme cytokrom P450 (CYP450) og således påvirke omsetning av legemidler i kroppen som blir nedbrutt av CYP450.

Alkalisk hydrolyse av piperin (C17H19O3N) med  NaOH gir produktene  det heterosykliske aminet piperidin ((CH2)5NH) og piperinsyre (C12H10O4)

Pepper inneholder en lang rekke forskjellige sekundærmetabolitter som har fysiologisk effekt på dyr, bl.a. amidet pellitorin.

Tilbake til hovedside

Publisert 15. apr. 2015 08:28 - Sist endret 4. aug. 2022 17:16