Planktobakterier

Planktobakterier (Planctobakterier, Planctobacteria) er en gruppe (superdivisjon) eggformete (ovoide) bakterier som omfatter divisjonene Planctomycetes, Chlamydiae, og Verrucomicrobia , også kalt PVC-gruppen av bakterier, et takson foreslått av evolusjonsbiologen Thomas Cavalier-Smith. I tillegg inneholder planktobakterier divisjonene Lentisphaerae og Omnitrophica, som til sammen danner en monofyletisk gruppe.

Proteiner med konserverte signaturinnsettinger eller signaturdelesjoner, også kalt CSIer eller konserverte indels gir gruppen evolusjonære fellestrekk, samt 16S rRNA benyttes  i klassifiseringen.

I divisjonen chlamydier (Chlamydiae) er slektene obligate parasitter i eukaryote celler. Chlamydier er små og Gram-negative. Arter er Chlamydia trachomatis som gir øyesykdommen trakom og kan overføres seksuelt. Chlamydophila psittaci gir papegøyesyke. Clamydophila pneumonia gir en form av lungebetennelse.

Divisjonen Verrucomicrobia  er akvatiske, og ferskvannsformer er kosmopolitter. De finnes også i saltvann, våtmarker, eller magetarmkanalen hos dyr.

 I divisjonen planctomycter (Planctomycetes) finnes det slekter som kan utføre anaerob ammoniumoksidasjon. Planktomyceter er akvatiske og finnes marint, limnisk og i brakkvann. «Siste universelle felles opphav for alt liv på Jorden» er et evolusjonsbegrep innført av Cavalier-Smith, og planktomyceter er en av flere mulige kandidater i leting etter disse.  

Tilbake til hovedside

Publisert 13. juli 2020 06:45 - Sist endret 13. juli 2020 06:45