Polycomb gruppeproteiner

Polycomb (eng. comb – gre, kam) gruppeproteiner (PcG)  er reguleringsfaktorer som kan omforme kromatin slik at gener blir epigenetisk slukket og avskrudd. Avskruingen skjer ved plasttranslasjonsregulering av histoner i genomet via metylering,  f.eks. av aminosyren lysin.

Polycomb gruppeproteiner ble først oppdaget i bananflue (Drosophila melanogaster) hvor de slukker aktiviteten til Hox-gener under utviklingen av bananfluen. Polycomb gruppeproteiner virker antagonistisk til trithorax gruppe proteiner (trxG) som opprettholder uttrykket av Hox.

Hos bananflue kjenner man til tre typer polycomb gruppeproteiner:

- Et DNA-bindende protein (PhoRC i bananflue homolog med YY1 i pattedyr).

- Polycomb repressiv kompleks 1 (PRC1) som kjenner igjen metyleringsmerker på lysin  nummer 27 på histon H3 (H3K27me3). Inneholder også H2A ubiquitineringsaktivitet.

- Polycom repressiv kompleks 2 (PRC2, syn. E(Z)/ESC-kompleks). PRC2 består av fire proteiner: 1) Histon metyltransferase ”Enhancer of Zeste” som trimetylerer lysin 27 i histon H3 og til en viss grad lysin 9 i H3 (H3K27m3 og H3K9me3). 2) Extra sex combs (ESC). 3) Supressor of Zeste-12 (SU(Z12) og 4) nukleosom remodelleringsfaktor 55 (NURF55).

Polycomb gruppeproteiner hos planter

PcG ser ut til å være involvert i utviklingen av endosperm og embryo i frø. Hos mose kan PcG blir uttrykt i stamceller i arkegoniet. PcG kan også delta i vernalisering ved å slukke aktiviteten til genet FLC.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. apr. 2015 07:43 - Sist endret 2. sep. 2021 17:33