Polymorfi

Polymorfi (gr. polys - mange; morphe - form) - Individer som tilhører samme art, men som har forskjellige former. Nærvær i en populasjon av flere utgaver av et allel av et gen. En populasjon hvor det mest vanlige allel av et locus har en frekvens på mindre enn 99 %.

Publisert 4. feb. 2011 10:42