Polysykliske aromatiske hydrokarboner

Polysykliske aromatiske hydrokarboner - To eller flere benzenmolekyler koblet sammen. Naftalen består av to aromatiske ringer, anthracen av tre ringer.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:43 - Sist endret 12. mai 2021 12:57