Primordium

Primordium fl. primordia (l. primordium - begynnelse; primus -først; ordiri -lage sammen, flette) - Tidlig stadium i en utvikling. Organ eller struktur, blad, knopp, ved det tidligste utviklingsstadiet.

 

Bladprimordier

Bladprimordier blir dannet bladgrunnleggerceller i tilknytning til det skuddapikale meristemet. Auxin effluksbærerprotein (PIN1) i plasmamembranen, som bestemmer retningen for transport, frakter auxin (IAA) til områder hvor det blir dannet bladprimordier. Det er en hemmende sone rundt hvert bladprimordium, og blaprimordiene dannes i en artsavhengig plassering (fyllotaksis) rundt det apikale meristemet. Først skjer det celledelinger i hele bladprimordiet, deretter skjer det deling og vekst i meristemoider, grupper av celler.

Bladprimordiet er allerede polart ved dannelsen hvor en side vender mot meristemet og danner oversiden av bladet (adaksial side) og den delen som vender vekk fra meristemet blir til undersiden av bladet (abaksial side). I tillegg deltar flere transkripsjonsfaktorer og stoffer i dannelsen av over- og undersiden av bladet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:43 - Sist endret 25. nov. 2019 09:35