Proveniens

er opprinnelsesstedet til en plante, vanligvis trær eller busker (lignoser) med vekst tilpasset oppvekstområdet gjennom evolusjonær adapsjon. Herkomst. Klimarase. Økotype. Tilpasningen ved naturlig utvalg (seleksjon) omfatter tilpasning til fotoperiode, temperatur og høyde over havet som styrer knoppskyting, blomstringstid og vekstavslutning på voksestedet, samt jordtype, pH, næringstilgang og stresstoleranse (tørke, frost, sykdomsresistens (sopp, insekter)).

En økotype har en fenotypeplastisitet og kan vokse innen visse økoklimatiske grenser, avhengig av genetisk og epigenetisk potensial.   Ved planting av trær eller skog må man velge provenienser som vokser på geografiske områder som har mest mulig likhet med utplantingsområdet, hos oss nordlig utbredelse på ca. samme breddegrad og høydelag. Frøkongler som gir frø til skogplanting blir sanket fra områder eller frøplantasjer angitt ved en proveniens, for eksempel Østlandet B2, eller G1-G3 avhengig av hoh. jfr. Skogfrøverket.

Proveniens brukes også som betegnelse for opprinnelsesstedet for et objekt innen arkeologi, kunsthistorie eller historie.

Tilbake til hovedside

Publisert 5. apr. 2021 10:14 - Sist endret 5. apr. 2021 10:14