Økotype

Økotype (gr. oikos - hus; l. typus - bilde) - En lokal tilpasset variant av en organisme som skiller seg genetisk fra en annen økotype. Økotypene av en art kan imidlertid krysses med hverandre og gi fertilt avkom.

Publisert 4. feb. 2011 10:40