Pyridoksalfosfat

Pyridoksalfosfat - Koenzym for enzymene transaminase, racemase og karboksylase. Et derivat av pyridin. Det dannes en Schiff base mellom aldehydgruppen i pyridoksalfosfat og aminogruppen til en aminosyre. Ringstrukturen i pyridin kan trekke til seg elektroner og på den måten stabilisere negative ladninger. Pyridoksin, pyridoksal og pyridoksamin er former av B-vitaminet vitamin B6 og alle kan omdannes til pyridoksalfosfat.

Korn inneholder mye vitamin B6.

Thiamin pyrofosfat (vitamin B1) er et annet eksempel på et koenzym som binder seg kovalent til et substrat i elektrofile enzymkatalyserte reaksjoner og stabiliserer negative ladninger.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 27. apr. 2022 11:01