Remontere

Remontere - (fr. remonter – kommer igjen). Evnen en plante har til å blomstre mer enn en gang gjennom vekstsesongen. Fortsatt blomstring etter første blomstringsperiode. F.eks. remonterende roser som blomstrer hele vekstsesongen, men gir noe mindre blomstring etter hovedblomstringsperioden. Gjentatt blomstring. Remontant. 

I motsetning til gamle sorter ikke-remonterende sommerroser som blomstrer bare en gang om sommeren. En av de opprinnelige remonterende rosesortene i Europa (Quatre Saisons) er Damaskrose Rosa x damascena ”Bifera” eller ”Semperflorens”. Navnet damask henspiller på Damaskus. Remonterende roser blir kalt høstdamask, i motsetning til ikke-remonterende sommerdamask Remonterende og lengeblomstrende roser kan også ha sin opprinnelse fra Kina bl.a. fra Rosa chinensis.

Det finnes også andre remonterende sorter, remontanter, for eksempel jordbær med kultivarer som ikke har spesifikke krav til fotoperiode for blomstringsinduksjon. Generelt er blomstring styrt av fotoperiode, temperatur og genetikk (alleler). Hos jordbær etterfølges blomstring og fruktsetting med en periode med dannelse av utløpere som gir vegetativ formering. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 5. apr. 2021 10:32