Remontere

Remontere - Fortsatt blomstring etter første blomstringsperiode. F.eks. remonterende roser som blomstrer hele vekstsesongen.

(fr. remonter – kommer igjen). Evnen en plante har til å blomstre mer enn en gang gjennom vekstsesongen. I motsetning til gamle sorter ikke-remonterende sommerroser som blomstrer bare en gang om sommeren. En av de opprinnelige remonterende rosesortene i Europa (Quatre Saisons) er Damaskrose Rosa x damascena ”Bifera” eller ”Semperflorens”. Navnet damask henspiller på Damaskus. Remonterende roser blir kalt høstdamask, i motsetning til ikke-remonterende sommerdamask Remonterende og lengeblomstrende roser kan også ha sin opprinnelse fra Kina bl.a. fra Rosa chinensis. Det finnes også andre remonterende sorter jordbær.

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 19. mars 2015 08:40