Rhizoid

Rhizoid (gr. rhiza - rot) - Rottråd En eller få celler som danner tynne rotlignende festestruktur på en plantegametofytt. Fine rot- eller rothårlignende strukturer på alger, og på gametofytten til moser og karsporeplanter. Rhizoidene har til funksjon å feste og absorbere vann og mineralnæring fra nedbør og fuktig luft, men har ikke ledningsstrenger med vedvev (xylem) og seilvev (floem).

Har samme funksjon som rothår på røtter. Rhizoidene tar opp vann kapillært som samler seg i hulrommene mellom rottrådene. Rhizoidene er en form for trikomer. Rhizoidene kan være encellet eller flercellet.

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 12. nov. 2017 12:09