SDS-polyakrylamid gelelektroforese

SDS-polyakrylamid gelelektroforese - SDS (natrium dodecylsulfat, natriumlaurylsulfat) er en overflateaktiv anion-detergent som bryter protein-protein og protein-fettbindinger slik at proteiner denatureres og folder seg sammen til stive polypeptidstaver som ikke kan foldes ut igjen siden de er dekket av negativt ladete detergentmolekyler. Proteiner som  er satt sammen av flere subenheter blir i reaksjon med SDS delt opp i separate subenheter.

Proteiner dekket av SDS plasseres på toppen av en polyakrylamidgel som det settes spenning over, hvor katode (-) er på toppen og anode (+) er på brunnen av gelen. Siden proteinene er negativt ladet vil de bevege seg mot anoden med en hastighet som er den inverse av størrelsen av proteinene, dvs. de minste går fortest. Proteinene på gelen kan etter elektroforese farges med Coomassie brilliant blue eller sølvnitrat og de blir derved synlig og kan identifiseres. Nukleinsyrer kan også separeres ved denne type gelelektroforese.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. feb. 2011 10:48 - Sist endret 5. jan. 2019 11:33