Siderotprimordium

Anlegg til siderot fra assymmetrisk celledeling i to celler i cellelaget pericykel i sentralsylinderen i tilknytning til protoxylemet, en xylempol, et stykke fra rotspissen. Siderotprimoridet presser seg gjennom rotbarken (cortex), og signalveien kan omfatte mekanosensitive ionekanaler. Siderøtter er sekundære røtter som vokser ut fra en primærrot, pelerot eller adventivrot. Ut fra sideroten kan det vokse tertiære siderøtter osv., som til sammen danner det komplekse greinete rotsystemet som fester planten til jorden og deltar i opptak av vann og mineralnæring.  

I siderotprimordiet skjer det perikline og antikline celledelinger, og etter hvert kan man observere flere soner i tverrsnittet av den unge siderota. Siderota blir koblet sammen med ledningsvevet i sentralsylinderen i primærrota som den vokser ut fra. I spissen av det nye siderotprimordiet som blir dannet endogent blir det dannet et apikalt meristem.  Flere plantehormoner bl.a. auxin deltar i signalveien for utvikling av siderøtter, samt reaktive oksygenforbindelser. I røttene er det reseptorer som registrerer vanninnholdet i jorden, oksygenkonsentrasjon og tilgang på mineralnæring, og signaler bl.a. via abscisinsyre blir sendt til skuddet, og som regulerer rotvekst i forhold til vekstfaktorer og skuddvekst. Siderøtter vokser ut fra det indre av rota (endogent) i motsetning til sideskudd som vokser ut fra akselmeristemer i vinkelen (aksilen) mellom bladstilk og stengel. En ny siderot er et rotapikalt meristem dekket av ei rothette. Det stykke bak spissen følger en rothårssone, og deretter en sone hvor det kan dannes sekundære siderøtter. Hos karsporeplanter kan en endodermiscelle gi opphav til en siderot (endodermorhize), til forskjell fra pericykelrhize planter. 

Tverrsnitt av rot mais (Zea mays) med siderotprimordium

Siderotprimordier som vokser ut fra pericykel rett ut for store vedrør, og som presser seg ut gjennom rotbarken (cortex). I spissen av siderotprimordiet dannes et apikalt meristem. Tverrsnitt av rot fra mais (Zea mays). Parafinsnitt farget med safranin og Fast Green, utført av preparant Eva Bovim.

Detalj siderotprimordium fra tverrsnitt av rot hos mais (Zea mays)

Detalj av siderotprimordium som vokser ut fra pericykel rett ut for et stort vedrør. Det er flere soner med celler i siderotprimordiet. Pericykel er et cellelag som ligger på innsiden av endodermis med Casparysk bånd. Nederst til venstre i bildet kan man se deler av eksodermis med tykke cellevegger som har en endodermislignende funksjon. Tverrsnitt av maisrot (Zea mays). Parafinsnitt farget med safranin og Fast Green, utført av preparant Eva Bovim.

 

 

Tilbake til hovedside

Publisert 6. mars 2018 13:59 - Sist endret 20. okt. 2019 14:29