Skudd

Ung overjordisk del med ny vekst på en urt, busk eller tre. Nye skudd på stengel, kvist eller grein, ofte om våren. Kan ha form som et vertikalt hovedskudd eller mer eller mindre horisontale sideskudd som utvikles fra akselmeristemer. Under embryogenesen dannes det lite skuddvev, og skuddet blir dannet av det skuddapikale meristemet eller fra interkalære meristemer. Veksten av skuddet skjer ved primær vekst eller sekundær vekst via laterale meristemer (kambier).

 

 Fjernes toppskuddet på en plante vokser det ofte ut sideskudd grunnet opphevelse av apikal dominans.

Sideskudd kan benyttes som stiklinger til klonformering og regenerering (vegetativ formering) av planter.

Rotskudd utvikles fra jordstengler, rotstokk eller røtter.

Skuddet hos planter består av repeterte moduler (fytomere). En fytomer består av et nodium med bladfeste(r), akselknopp(er) i hjørnet mellom bladstilk og stengel, samt det nedenforliggende internodiet.  

Granskudd. Unge skudd er ofte gulgrønne grunnet høyt innhold av karotenoider i forhold til klorofyll, som beskyttelse mot intens solstråling, overeksitering av fotosystemene og fotooksidasjon av klorofyll i kloroplastene.

Tilbake til hovedside

Publisert 11. apr. 2018 09:17 - Sist endret 9. des. 2021 06:28