Somaklonal variasjon

Somaklonal variasjon (gr. soma - kropp; klon - grein) - Epigenetisk variasjon. Variasjon i kloner fra en morplante. Småplanter som utvikles fra vevskultur med få celler skulle man tro var klonmateriale fra identiske somatiske celler. Det viser seg imidlertid at blant de regenererte plantene er det genetisk variasjon (en slags form for epigenetikk). 

Variasjon i DNA i enkeltceller i næringskultur kan skyldes delesjoner, inversjoner substitusjoner og translokasjoner i kromosomene. Denne variasjonen kan forsvinne hvis man opererer med et stort antall celler. Flere celler samlet gir en stabilisering av genomet. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 30. jan. 2020 13:01