Sosialdarwinisme

Darwinisme ble ikke bare et begrep innen biologi og artsdannelse, men blir også tatt i bruk og misbrukt  innen psykologi, sosiologi, økonomi og politikk. Sosialdarwinismen ble brukt som argument mot regulering av økonomi og mot fagforeninger.   Sosialdarwinisme på 1930-tallet i Tyskland startet med spencerisme (oppkalt etter Herbert Spencer), den sterkeste overlever, den sterkestes rett og ble brukt til å forklare at det fantes laverestående individer. Det burde hete sosialspencerisme i stedet for sosialdarwinisme, siden dette har ingenting å gjøre med Darwin - Wallace evolusjonslære.

Grunnlegger av eugenikk var Francis Galton som studerte den statistiske fordelingen av egenskaper. Eugenikkbevegelsen ble brukt til ideologisk dystre formål. Man mente det skjedde en evolusjon og naturlig seleksjon i det menneskelige  samfunnet, med en inndeling i de svake og de sterke, og de sterkeste overlever, "survival of the fittest", et begrep innført av Spencer). Vi har lett for å dele inn i dikotome kategorier: sterk-svak, godt-ondt, åndelig-materialt, lyst-mørket, maternalt-paternalt, men det er selvsagt en flytende kontinuerlig overgang mellom disse kategoriene.  Ifølge Malthus i Principle of population (1798) var menneskeheten alltid utsatt for sult, sykdom, krig og fattigdom, Malthuskurven, men i praksis er det Verhulstkurven.  Tyskland hadde etter første verdenskrig fått en forkrøplet økonomi etter Versailles-freden, og her fikk tanke om klasse, rase, tvangssterilisering, og forbedring av rasen ekstra grobunn, selv om de samme idéene og tankene fantes i mange andre land inkludert Norge. Det er likhetstrekk mellom sosiobiologi og sosialdarwinisme.  

Tilbake til hovedsiden

 

Publisert 19. jan. 2019 13:10 - Sist endret 19. jan. 2019 13:10