Spleisosom

Spleisosom - Et primært transkript ved transkripsjon av DNA til mRNA inneholder kodende exons og ikke-kodende introns. Introns fjernes og exons skjøtes sammen og danner et sekundært transkript. Små nukleære ribonukleoproteiner (SnRNP) gjenkjenner skjøtene og flere SnRNP og proteiner samles i spleisosomer som deltar i utkuttingen av introns. Utkuttingen katalyseres av RNA selv og RNA virker som et ribozym.

Publisert 4. feb. 2011 10:50