Strobilus

Strobilus fl. strobili (gr. strobilos - kongle) - Endestilt samling av sporofyll på en felles akse hos kråkefotplanter og snelleplanter, og som derved får et konglelignende utseende.

I litt videre betydning er strobilus brukt om hannblomstene hos gran og furu, samt blomsterstanden hos noen starr og sivaks.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:52 - Sist endret 23. nov. 2020 16:06