Substitusjon

Erstatte noe med noe annet. Innen biologi erstatning og bytte av en nukleotid i en basesekvens med en annen nukleotid under DNA-replikasjonen. En nukleinsyre basesubstitusjon er den enkleste form for mutasjon, for eksempel hvor det settes inn en (T) thymin istedet for en guanin (G) i basesekvensen i genomet, G:C til A:T . Basesubstitusjon er en vanlig mekanisme for evolusjon av virus, i tillegg til rekombinasjon og reassortering av gensegmenter.

Dobbelttrådet DNA-virus er mer stabile med enn RNA-virus siden enzymet DNA-polymerase utfører korrekturlesing av basesekvensen under replikeringen. Mutasjonsrate 10-7 per nukleotid per år hos DNA-virus, sammenlignet med mutasjonsrate ca. 10-3 per nukleotid per år hos RNA-virus, hvor spesielt enkelttrådet RNA-virus har liten redundans.

Kjemisk substitusjon hvor man erstatter et potensielt skadelig og giftig stoff med et mer miljømessig ufarlig kjemisk stoff.

Nukleofil substitusjon hvor en kjemisk sidegruppe på et molekyl erstattes med en annen. 

Innen matematikk integrasjon ved substitusjon. 

Tilbake til hovedside

 

Publisert 31. jan. 2020 14:33 - Sist endret 31. jan. 2020 14:33