Nukleofil substitusjon

Nukleofil substitusjon - Et kjemisk utbytningsreaksjon hvor en elektronrik nukleofil gruppe bytter plass med en annen nukleofil gruppe. Deles i SN1 og SN2 reaksjoner. S-adenosylmetionin med et positivt sulfonium ion overfører sin metylgruppe til andre stoffer i plantene ved nukleofil substitusjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:38 - Sist endret 30. jan. 2020 13:21