Substratnivåfosforylering

Substratnivåfosforylering - Biosyntese av ATP ved direkte overføring av et høyenergifosfatmolekyl fra et fosforylert organisk stoff til ADP. Energirike stoffer som deltar i substratnivåfosforylering kan være (fri energi ved hydrolyse delta Go´ oooppgitt i kJ per mol i parentes: acetyl-CoA (35.7), succinyl-CoA (35.1), propionyl-CoA (35.6), butyrul-CoA (35.6), acetylfosfat (44.8), 1,3-bisfosfatglycersyre (51.9), karbamylfosfat (39.3), fosfoenolpyruvat (51.6), adenosinfosfosulfat (88) og N10-formyltetrahydrofolsyre (23.4).

Publisert 4. feb. 2011 10:52