Surjordsplanter

Kalsifuge (l. calx - kalk; fugere - flykte), kalsifobe eller acidofile. Planter tilpasset vekst på sur jord (podsol), og foretrekker ammonium (NH4+) som nitrogenkilde i stedet for nitrat.

I sur kalkfattig jord er det lite nitrifikasjon og ved nedbrytning av organisk materiale blir derved ammonium hovedformen av nitrogen. Når ammonium tas opp av planterøttene skilles det ut protoner (H+) som surgjør rotsonen (ammonium-H+ antiport) og bidrar til ytterligere forsuring av den kvartsrike jorda. Planter som unngår ammoniumforgiftning.  Eksempler på surjordsplanter er tyttebær, blåbær, blokkebær, krekling, røsslyng, rhododendron, azalea, gran, furu, finnskjegg, og på landbruksjord linbendel og småsyre.

Tilbake til hovedside

Publisert 10. apr. 2019 09:31 - Sist endret 10. apr. 2019 10:06