Acidofile

Acidofile (l. acidus - sur; gr. philein - elske) - Organismer som lever ved lav pH (surt miljø). Surjordsplanter. Bare noen få arter bakterier kan leve ved pH mindre enn 2. Sopp er vanligvis mer syretolerante enn bakterier, og viktige nedbrytere av surt strøfall på sur jord. Obligate acidofile bakterier er Thiobacillus og arkebakterien Sulfolobus som oksiderer sulfider og lager svovelsyre.  Motsatt av nøytrofile eller alkalifile arter.

Andre acidofile acidobakterier er eddiksyrebakterier e.g. Acetobacter aceti som oksiderer etanol til eddiksyre, melkesyrebakterier, smørsyrebakterier,  samt Helicobacter pylori som kan leve i magesekken hos mennesker. Arkebakteriene inneholder ekstremofile arter som kan vokse i sure (acidofile), saltholdige (halofile) og varme (termofile) omgivelser. Bakteriene kan opprettholde tilnærmet nøytral pH inne i bakteriene ved å pumpe ut protoner.

Innen histologi acidofile fargestoffer e.g. eosin  (eosinofil).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 10. apr. 2019 11:04