Sur nedbør

Sur nedbør - Når svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksider (NOx) med antropogen og biogen opprinnelse kommer ut i atmosfæren blir de oksidert av bl.a. ozon, hydroksylradikaler og hydrogenperoksid til henholdsvis sulfat og nitrat. Oksidasjonen kan skje både i gassfase og væskefase i atmosfæren. Sulfat og nitrat kommer med nedbøren som henholdsvis svovelsyre og salpetersyre. Sur nedbør har gitt en rekke miljøproblemer på steder med sure bergarter med lite buffringskapasitet bl.a. forsuring av elver og sjøer hvor artssammensetning og artsmangfold endres.

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 4. feb. 2011 10:53