Symport

Symport (gr. syn - sammen; l. portare - bære) - Sammenkoblet transport av ioner eller molekyler i samme retning gjennom en biomembran. En type kotransport. Transporten skjer via spesielle membranproteiner kalt symport(er).

Symport antiport

Sukrose og nitrat symport i samtransport (kotransport) med protoner over cellemembranen koblet til H+ ATPase.. H+-ATPase virker også som en elektrogen pumpe som bidrar til membranpotensialet som gir negativ ladning på innsiden av membranen sammenlignet med utsiden.  Transport av natrium (Na+) og kalsium (Ca2+) ved antiport. hvor natrium og kalsium fraktes ut av plantecellene.  

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:53 - Sist endret 2. jan. 2021 11:26