Torner

Torner - Spisse og skarpe plantedeler på blad eller vingekanter på stengler brukt som forsvar mot plantespisere (herbivore).

Barktorner rives lett av med sammen barken, for eksempel nyperose, stikkelsbær, bjørnebær.

Greintorner eller vedtorner er spisse forvedete kort- eller langskudd, for eksempel slåpetorn, hagtorn (Crataegus monogyna), geitved (Rhamnus catharticus), tindved (Hippophae rhamnoides), og villeple (Malus sylvestris).

Bladtorner hos arter tistel (Cirsium sp.). Kristorn (Ilex aquifolium) med bladtorner på eldre blad. 

Torner på kaktus er omdannete blad, det samme gjelder berberis (Berberis vulgaris).

Stengeltorner med torner på vingekanter på stengelen hos veitistel (Cirsium vulgare), myrtistel (Cirsium palustre), eseltistel (Onopordum acanthium) .

Blomstring slåpetorn

Slåpetorn (Prunus spinosa) i rosefamilien (rosaceae) har spisse greintorner (vedtorner) og blomstrer ved kysten på bar kvist tidlig om våren. Frukten er en blåfarget steinfrukt (drupe). Greintornene lager et ugjennomtrengelig kratt som er attraktivt for fugler og fuglereir.

Slåpetron

Greintorner og steinfrukt på slåpetorn (Prunus spinosa). Et lag med voks på frukten gir lysspredning og gråblå farge.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 14. nov. 2019 14:02